C r e a t e d  B y:   A s t u r a h 94 . O s m a n     D a t e  C r e a t e d:  1 5 / 0 4 / 2 0 1 9


SELAMAT DATANG KE SISTEM DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI ICT HOSPITAL KENINGAU


ASSET ICT
ITEMS STATUS
LAPTOP Available
PROJEKTOR Available
CAMERA Available
POINTER Available
WHITE SCREEN Not Available
SPEAKER Not Available
EXTENSION Not Available


TEMPAHAN PERALATAN ICT PADA HARI NI
BIL USER PERALATAN ICT YANG DITEMPAH MASA DIPASANG / DIAMBIL BANTUAN TEKNIKAL LOKASI TINDAKAN ICT
1 Felly P. Sungkang
[UNIT KUALITI]
Laptop 08:00 AM Tolong Pasang Bmu Meja Bulat Memerlukan Tindakan